Handboek cliëntenraden

Tweede, volledig herziene editie

dr. mr. S.F.H. Jellinghaus, M. van Vliet, mr. J.M.M. Janssen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Naar aanleiding van het op 1 juli 2020 in werking treden van de Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen 2018 is het Handboek cliëntenraden volledig herzien.

De opbouw van het boek is onveranderd gebleven. In deel I wordt de wet- en regelgeving voor cliëntenraden uitge-breid beschreven, met onder meer aandacht voor rechten, bevoegdheden en faciliteiten. Het afdwingen van deze rechten wordt in een apart hoofdstuk behandeld.
In deel II wordt de praktische werkwijze van de cliëntenraad behandeld. Samenwerken, planmatig werken, vergaderen, communicatie en scholing komen, onder meer, in dit deel aan de orde.

De cliëntenraad heeft met deze uitgave een complete handleiding voor de uitvoering van het medezeggenschapswerk in handen.

Achtergronden auteurs:

mr. Jolande Janssen is als advocaat verbonden aan de sectie medezeggenschap van de De Voort Advocaten|Mediators te Tilburg. Haar specialismen betreffen het medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht, sportrecht en zorg en recht. Daarnaast is zij bestuurslid (penningmeester) bij de Beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en als docent verbonden aan Tilburg University.
dr. mr. Steven Jellinghaus is als advocaat-partner en registermediator voorzitter van de sectie medezeggenschapsrecht bij De Voort Advocaten|Mediators te Tilburg. Daarnaast is hij als universitair docent verbonden aan het departement Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit Tilburg. Hij heeft vele publicaties op het terrein van onder meer de medezeggenschap op zijn naam. Tevens treedt hij regelmatig op als toezichthouder bij maatschappelijke organisaties, waaronder zorginstellingen.
Michiel van Vliet werkt als een ervaren communicatie- en gedragstrainer, medezeggenschapstrainer en teamcoach en heeft veel ervaring in
de zorg. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond en is eigenaar van Zetje. www.zetje.nl.

 

Naar boven