In het diepe

Een praktische wegwijzer voor beginnende medezeggenschappers

Marion Winnink

Omschrijving

Een praktische wegwijzer voor beginnende medezeggenschappers

‘In het diepe’ is hét boek voor de beginnende medezeggenschapper. Onder het motto van ”je wordt in het diepe gegooid en moet maar zien hoe je leert zwemmen” heeft Marion Winnink gemeend dat het nuttig is een boek te schrijven over de belangrijkste zaken uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) waarmee je geconfronteerd wordt. Je krijgt op een simpele manier uitleg en tips vanuit hun eigen praktijk.

Winnink gaat uitgebreid in op het doel en de positie van de ondernemingsraad en het ondernemingsraadslid, zijn faciliteiten en de rechten en taken van de or. Daarnaast besteedt ze ook aandacht aan effectief vergaderen, contacten met de achterban en andere partijen, zoals de vakbonden. Deze derde editie is geheel geactualiseerd.

Beginnende medezeggenschappers vinden met dit boek makkelijk de weg in de dagelijkse wereld van de medezeggenschap. Zo hoeven zij niet langer te worstelen met vragen die zij tegenkomen en kunnen ze met meer zelfvertrouwen direct vanaf het begin aan de slag.

Verkorte inhoudsopgave

 1. Kernbegrippen
 2. Medezeggenschapsstructuren
 3. Wat doet een or?
 4. Faciliteiten
 5. Werkdocumenten
 6. Informatie
 7. Initiatiefrecht
 8. Adviesrecht
 9. Instemmingsrecht
 10. Stimulerende taken
 11. Naar de rechter?
 12. Vergaderen
 13. Or en achterban
 14. Or en vakbond

Achtergrond van de auteur:

Marion Winnink (1959) heeft haar sporen in de medezeggenschap wel verdiend. Ze is jarenlang voorzitter van een or geweest, heeft deel uitgemaakt van een groepsondernemingsraad en is lid geweest van een centrale ondernemings-raad.

In haar voormalige functie van vakredacteur medezeggenschap bij uitgeverij Kluwer heeft ze meegewerkt aan diverse uitgaven op dat gebied en ook zelf een aantal boeken geschreven. In de periode 2000-2006 was zij werkzaam als trai-ner/adviseur van ondernemingsraden. Van 2006 tot 2017 was zij hoofdredacteur van het vaktijdschrift OR informatie.

Sinds 2014 is zij als freelancer werkzaam als ambtelijk secretaris voor diverse ondernemingsraden, traint en adviseert ze ondernemingsraden en kan ze het niet laten om ook weer over medezeggenschap te schrijven. Met name nieuwe or-leden gidst ze graag door medezeggenschapsland.

Naar boven