Jaarboek Arbeidsvoorwaarden & Medezeggenschap 2017

Een multidisciplinaire benadering

Auteurs van Ernst & Young Belastingadviseurs, Auteurs van Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen, J.J.W. van Ladesteijn BA, mr. A. Brons

Omschrijving

De risico’s en onzekerheden voor onze open en internationaal georiënteerde economie komen vooral uit het buitenland. Lagere groeicijfers in grote opkomende markten als China en Brazilië hebben hun weerslag op ons. Er zijn door de aangekondigde brexit ook nieuwe onzekerheden in Europa, die Nederland rechtstreeks raken. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner en de brexit kost banen, ook in ons land. Het doel van de regering is dat de economische relaties sterk blijven.’ Aldus een willekeurige zin uit de troonrede van 2016.

Er gebeurt dus veel. Veranderingen volgen elkaar met grote snelheid op. Ook arbeidsvoorwaardelijk sorteert dit effect. Dat blijkt uit dit voor u liggende Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2017. Het Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2017 bespreekt op multidisciplinaire wijze diverse onderwerpen die dagelijks voorkomen in de praktijk. Elk onderwerp is zo mogelijk behandeld vanuit arbeidsrechtelijk, medezeggenschapsrechtelijk, pensioenrechtelijk, fiscaal en sociaalzekerheidsrechtelijk perspectief. Wat arbeidsrechtelijk efficiënt is, hoeft dat sociaalzekerheidsrechtelijk namelijk niet
te zijn. Andersom kan een sociaalzekerheidsrechtelijke planning zinloos zijn, als die planning ziet op een situatie die  arbeidsrechtelijk niet is toegestaan. Hiermee onderscheidt het Jaarboek arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap 2017 zich van andere werken.

Doelgroep:
Or-leden (Sociaal beleid commissielid). Ambtelijk secretaris, PVT-lid en P&O’er, Bestuurder, HR manager

Achtergrond van de auteurs
De heer mr. drs. J.J.W. van Ladesteijn is werkzaam bij Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen. De heer mr. A. Brons is verbonden aan de adviesgroep Human Capital van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Naar boven