Nieuwe vormen van medezeggenschap, de WOR voorbij?

Serie OR in Bedrijf Thema

dhr. Bert de Velde Harsenhorst

Omschrijving

Bijna de helft van alle ondernemingsraden heeft last van vacatures.
Meer dan de helft van de or-leden is boven de vijf en veertig en van nieuwe jonge aanwas is geen sprake. Om de tanende belangstelling voor formele medezeggenschap te verklaren, worden er verschillende achterliggende motieven genoemd:

  • Organisaties worden te complex voor ondernemingsraden;
  • Het is te veel een formele medezeggenschap die bij de democratisering van de jaren zeventig hoort;
  • De Wet op de ondernemingsraden (WOR) past niet meer in ons bestel. Deze wet heeft zijn beste tijd gehad.

Dag WOR? Hallo nieuwe vormen van medezeggenschap!

Zijn al deze ontwikkelingen het einde van de vertrouwde ondernemingsraad en kan daarmee de WOR in het archief? De laatste jaren lijkt er een trend te bestaan om medezeggenschap te gaan organiseren buiten de WOR om.

Vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Gaan nieuwe vormen van medezeggenschap (per definitie) buiten de WOR om?
  • Is de wet inderdaad een knellend keurslijf geworden wat de adem afsnijdt van leuke, moderne en stimulerende vormen van medezeggenschap?

Doelgroep:
Or-leden, or-voorzitters, HR-managers

Achtergrond van de auteur(s):
Drs. Bert de Velde Harsenhorst is een ervaren allround seniortrainer van SBI en tevens manager van het brancheteam Overheid & Onderwijs. Hij is betrokken bij trainingen aan medezeggenschapsorganen, leidinggevenden en vaardigheidstrainingen. Ook heeft hij veel ervaring met verschillende veranderingsprocessen in middelgrote en grote ondernemingen en instellingen.

Naar boven