Ondernemingsraad en (corona)recessie

Hoe de OR actief kan bijdragen aan een duurzaam herstel van onderneming en werkgelegenheid

Niko Manshanden

Omschrijving

De economische gevolgen zorgen voor een recessie waardoor vele bedrijven en instellingen tot reorganisaties zullen overgaan. De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol in deze uitdagende tijden. Dit boek gaat over hoe de OR actief kan bijdragen aan een duurzaam herstel van onderneming en werkgelegenheid. Het behandelt de rol van de OR bij recessie met aandacht voor strategisch beleid, duurzaam ondernemen en goede arbeidsomstandigheden.

In aparte hoofdstukken worden de rechten (adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht e.d.) van de ondernemingsraad in verband met recessie en reorganisaties belicht.

Met dit boek heeft de OR een praktische gids in handen die de OR op weg helpt bij het vinden van de juiste aanpak in tijden van recessie.

Achtergronden auteurs:

Niko Manshanden

Niko Manshanden is MZ-adviseur en werkte tot juli 2020 bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering. Hij zat in de Commissie Bevordering Mede­zeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook heeft hij in het bestuur van stichting SCOOR gezeten. Verder was hij oprichter van de Stich­ting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz). Onderzoeken, schrijven en opleiden zit in zijn vingers. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als fusie/reorganisatie/overname, arbeidsvoorwaarden, sociale innovatie rond technologisering, functiewaardering en beloning en het klimaatakkoord. Hij werkt het zodanig uit dat het voor mensen in de arbeidsverhoudingen, ondernemingsraden, hanteerbaar is.

Naar boven