OR en achterban

Serie OR-Praktijk

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

Goed omgaan met de achterban is voor veel or’s een taaie en lastige kwestie. Veelal krijgt men van de achterban weinig respons op vragen, achterbanbijeenkomsten worden in rustige tijden slecht bezocht. Werkelijke verkiezingen komen bij veel or’s niet meer voor, omdat er net genoeg kandidaten zijn om de or te vullen.
Toch blijven de meeste or’s hier terecht energie in stoppen, omdat een goed contact met de achterban de or veel informatie en energie geeft en op lange termijn goed uitwerkt op de kwaliteit van het beleid van de WOR bestuurder.
De rode draad van dit boek is de focus op een vernieuwende aanpak. Bijvoorbeeld door niet zelf achterbanbeleid te verzinnen, maar om eenvoudigweg tips te vragen aan de achterban zelf. Het onderwerp flow en achterban, oftewel kun je op een energieke manier met je achterban werken wordt beschreven. Verder is er aandacht voor de inzet van sociale media, videoconferencing en skypen in het contact met de
achterban.
In dit boek worden praktische tips gegeven om de omgang met de achterban een impuls te geven.

Doelgroep:
or-leden, bestuurders.

Achtergronden auteurs:
Drs. Harry Hartmann is sinds 2000 trainer-adviseur bij Odyssee. Hij traint ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschap, vergadertechnieken, groepsdynamica en het verkrijgen van invloed op de overlegvergadering. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Leiden en is afgestudeerd in de Theoretische Psychologie op onderzoek naar stereotypen en vooroordelen. Hij is redacteur bij het
Handboek Overleg en Medezeggenschap bij de Overheid en publiceert regelmatig in het tijdschrift OR informatie en de reeks OR praktijk van Vakmedianet.

Saskia Reijen heeft jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling(sociale innovatie) en medezeggenschap. Zij volgt al enige jaren de ontwikkeling van sociale media en koppelt dat aan de vernieuwing van de medezeggenschap. Zij adviseert organisaties en medezeggenschapsorganen en publiceert hierover in de vakbladen. Zij is schrijver van het boek “OR en sociale media”.

Naar boven