Or en besluitvorming

Serie OR-Praktijk

Omschrijving

Bij besluiten komen meningen, opvattingen en doelen bij elkaar. Het zijn unieke momenten. Dit moet je herkennen, kunnen creëren en vooral kunnen beïnvloeden. Immers de medezeggenschap is uitgevonden om de checks & balances in Nederlandse bedrijven en instellingen te regelen. Hiervoor is sterke medezeggenschap nodig en noodzakelijk.
Ondernemingsraden kunnen de komende jaren bijdragen aan de kracht van organisaties door mensen meer te betrekken bij besluiten en keuzes.
In dit boek wordt stilgestaan bij de kern van besluiten nemen: premissen, gevoelens en ratio. Er wordt aandacht besteed aan de analyse-instrumenten voor besluitvorming en er worden suggesties gedaan om besluitvorming tijdens vergaderingen en met de bestuurder anders (en soms beter) te laten verlopen.

Dit boek draagt bij aan de verbetering van besluitvorming door de ondernemingsraad.

Achtergronden auteur:
drs. Bob Vermaak is commercieel directeur bij Wiekiesjij Ondernemingsraden en als consultant betrokken bij vernieuwingstrajecten (zoals #iedereenorlid). Op projectbasis werkt hij samen met CAOP Opleidingen. Hij is Raad van Toezicht-lid bij de bibliotheek Utrecht en eigenaar van @oradviezen.

Naar boven