OR en collectief ontslag tweede, herziene druk

Serie OR-Praktijk

Mr. Karen Maessen, mr.dr. S.F.H. Jellinghaus

Omschrijving

Collectief ontslag is een fenomeen waar niemand graag mee geconfronteerd wordt. Maar helaas ontkomen veel bedrijven er niet aan. Dan kun je als or maar beter goed voorbereid zijn. Dit boek helpt je daarbij.

U krijgt:

  • alle ins en outs besproken van collectief ontslag: de wettelijke regels, het sociaal plan en de rol van de ondernemingsraad.
  • de nieuwe regels van de Wet melding collectief ontslag die per 1 maart 2012 in werking treden
  • verdiepende informatie waaronder:
    alle beëindigingsvormen van de arbeidsovereenkomst komen aan de orde, de beleidsregels die het UWV aan collectief ontslag stelt, de invulling van het sociaal plan, de ww-uitkering en welke rol de or in dit proces kan hebben.
  • De invoering van de WWZ heeft ook veranderingen meegebracht in de toepassing van de Wet melding Collectief Ontslag. Deze zijn in deze tweede, herziene editie verwerkt.

Achtergronden auteurs:

Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus (1969) is als advocaatpartner en mediator verbonden aan De Voort Advocaten|Mediators te Tilburg en als universitair docent verbonden aan de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht en heeft vele publicaties op dit gebied op zijn naam staan.

Mr. Karen Maessen, tevens advocaat en werkzaam bij De Voort Advocaten I Mediators te Tilburg, is gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht evenals het individuele arbeidsrecht. Karen is auteur voor het tijdschrift Rechtspraak voor Medezeggenschap, waarin maandelijks twee bijdragen van haar hand verschijnen. Bovendien heeft zij publicaties in diverse vakbladen, zoals ArbeidsRecht, Jurisprudentie in Nederland en het Nederlands Juristenblad op haar naam staan.

Naar boven