OR en doelgericht communiceren

Drs. Carla H.J. de Bont, Drs. ing. Rob K.J.M. Latten

Omschrijving

Goede communicatie is meer dan het schrijven van een goede nieuwsbrief of het maken van een aantrekkelijke or-pagina op intranet.

Het is essentieel dat ondernemingsraden nadenken over het doel van hun communicatie en dat zij bewust kiezen voor bepaalde middelen.

Het belang van communicatie tussen or-leden
Communicatie vanuit de ondernemingsraad bezien is breder dan alleen communiceren met de achterban. De ondernemingsraad heeft ook baat bij goede communicatie tussen:

 • de or-leden onderling
 • met de bestuurder
 • de toezichthouders
 • de vakverenigingen (vakbonden)
 • in voorkomende gevallen de aandeelhouders of de pers.

Met dit boek krijg je inzicht in al deze communicatielijnen.

Handvatten en herkenning
In de eerste vier hoofdstukken wordt communicatie in een context geplaatst.

 • Wat zijn de belangrijkste elementen uit de communicatietheorie, de organisatie en de spiegeling daarvan naar de ondernemingsraad?

Daarnaast krijg je vooral handvatten en herkenning vanuit de praktijk. Met o.a:

 • een stappenplan voor het schrijven van een communicatieplan;
 • een uitgewerkt voorbeeld van communicatie rond verkiezingen;
 • een voorbeeld van een or-beleidsplan;
 • een uitgebreid overzicht met communicatiemiddelen;
 • een voorbeeld voor een enquête onder de achterban.

Kortom na het lezen van dit boek heb je als ondernemingsraad een complete leidraad voor doelgericht communiceren in handen.

Achtergrond van de auteurs:
Drs. Carla H.J. de Bont (1974) is bedrijfskundige. Zij is als senior trainer en adviseur werkzaam bij GITP. Zij richt zich op het scholen en begeleiden van centrale ondernemingsraden, ondernemingsraden en onderdeelcommissies in diverse branches. Haar specialisaties zijn organisatieverandering, financiën in relatie tot ondernemingsstrategie, vergadertechnieken en communicatie.


Drs. ing. Rob K.J.M. Latten MBA
(1969) is bedrijfskundige en heeft daarnaast een studie met specialisatie controlling afgerond. Hij is werkzaam als senior organisatieadviseur bij GITP, waar zijn voornaamste aandachtsgebieden zijn het doen van contra-expertises en het adviseren bij onder andere fusies, verkopen, overnames, samenwerkingsverbanden en reorganisaties. Zijn specialisaties liggen op het gebied van strategie en financiën.

Naar boven