OR en financieel management

Jako van Slooten, Rob Latten

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Voor velen is financiële kennis onontbeerlijk om het doen en laten binnen een organisatie te begrijpen. Hoewel dit boek voor iedere niet financieel geïnteresseerde toegankelijk is, wordt in dit boek vooral de nadruk gelegd op leden van medezeggenschapsorganen.
Het boek beoogt niet om van de lezer een financieel expert te maken. Het is bedoeld om iemand de juiste vragen te laten stellen en in staat te stellen met de verkregen informatie, een mening te vormen. Echter, welke rol of functie je in de organisatie ook hebt, er is altijd een drietal zaken die je op financieel gebied zou moeten kunnen:
i. Het onderzoeken of een organisatie financieel gezond is en op basis daarvan een beeld vormen wat dit betekent voor je eigen vakgebied (diagnose).
ii. Het monitoren van de ontwikkelingen op basis van (veelal) financiële kengetallen en daarmee ervoor zorgen dat je weet of je eigen ambities worden bereikt.
iii. Het doorgronden van een businesscase. Oftewel, (a) het kunnen lezen en beoordelen van de financiële onderbouwing van een voorgenomen besluit alsmede (b) het zelf financieel (laten) onderbouwen van ei-gen voorstellen of adviezen.

Deze drie invalshoeken vormen de basis van dit boek. Vanuit meerdere gezichtspunten wordt inzicht ge-geven in financiën. Met die kennis is het mogelijk een mening te vormen over de gezondheid van de or-ganisatie en heb je een basis om een oordeel te geven over plannen vanuit een financieel en risicoper-spectief. Ook krijg je inzicht in de manier waarop je een organisatie kunt monitoren.

Achtergronden auteurs:
Rob Latten heeft o.a. bedrijfskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarna een master met specialisatie Controlling afgerond. In zijn carrière staan veranderprojecten centraal. Hij is als organisatieadviseur werkzaam bij DeVerandermotOR. Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn het trainen en adviseren van medezeggenschapsorganen bij onder andere fusies en reorganisaties. Zijn specialisaties liggen op het gebied van strategische en financiële analyses. Hij heeft zitting in een Raad van Toezicht en is werkzaam als docent op de Hogeschool Rotterdam. Rob heeft diverse publicaties, artikelen en boeken op zijn naam staan gericht op het thema financiën en duurzaam inzetbaarheid. Het meest bekend is “Onder-nemingsraad voor dummies”.

Jako van Slooten studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan het begin van zijn loopbaan heeft hij een studie tot Register Controller afgerond. Hij heeft ruime ervaring in meerdere bran-ches, van coatingindustrie tot schadeverzekeringen, en van logistiek tot aan metaalindustrie. Hij heeft als CFO, Risk en Compliance officer en Finance Process Director veel ervaring opgedaan in nationale en inter-nationale ondernemingen en is als organisatieadviseur werkzaam bij DeVerandermotOR. Jako doceert Fi-nance & Accounting aan Hogeschool Rotterdam en Enterprise Risk Management aan de masteropleiding van De Haagse Hogeschool. Andere aandachtsgebieden zijn de Duurzaamheidsagenda en monitoren van organisaties. Jako heeft meegewerkt aan diverse boeken waarbij organisatiesturing een centraal onder-werp was. Het meest bekend is “Navigeren met KPI-dashboards”.

Naar boven