OR en financiële begrippen in de zorg

Serie OR-Praktijk

drs. ing. Rob Latten

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

Voor een goede communicatie tussen or en bestuurder, is het belangrijk dezelfde taal te spreken. De or moet de terminologie van de directie snappen en kunnen vertalen naar de eigen praktijk. Ook als het gaat over financiën. En daar wringt de schoen: de meeste or-leden in de zorgsector zijn niet thuis in die terminologie.

Daarom is er nu OR en financiële begrippen in de zorg. Dit is een op de praktijk toegespitst boek dat ondernemingsraden in de zorgsector ondersteunt in hun dagelijkse praktijk. Om te beginnen met een duidelijke inleiding op het financiële begrippenkader in de zorgsector. Verder worden in dit boek niet alleen sec de begrippen uitgelegd, ze worden ook in samenhang met andere begrippen en kengetallen getoond.

Achtergrond auteur:
Drs. ing. Rob Latten (1969) is bedrijfskundige en werkt bij GITP OR Consulting. Hij is gespecialiseerd in contra-expertises en advies voor ondernemingsraden bij fusies, verkopen, overnames, samenwerkingsverbanden en reorganisaties.

Naar boven