OR en fusies

dr.mr. S.F.H. Jellinghaus, mr. Jolande Janssen

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Tweede druk september 2016

Omschrijving

Inhoud

In Or en fusies leest u over de motieven voor fusies, de verschillende vormen van samenwerking en het fusieproces zelf als een proces van in elkaar opvolgende fasen. De kern van het boek is de beschrijving van de rol van de or bij een fusieproces. Dit boek gaat niet alleen in op de wetgeving, maar vooral ook op de praktijk van ondernemingsraden in een fusieproces. Diverse voorbeelden illustreren deze praktijk. Or en fusies zet de aandachtspunten voor de or op een rijtje en geeft bij iedere fase van een fusieproces aan waar je als or op moet letten. Ook de rol van de vakbonden en het sociaal plan komen aan bod. Evenals de verschillende vormen van samenwerking
tussen de ondernemingsraden die betrokken zijn bij een fusie.

Achtergronden auteurs:
Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus (1969) is als advocaatpartner en mediator verbonden aan De Voort Advocaten|Mediators te Tilburg en als universitair docent verbonden aan de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht en heeft vele publicaties op dit gebied op zijn naam staan.

Mr. Jolande Janssen is als advocaat verbonden aan de sectie medezeggenschap van de De Voort Advocaten|Mediators te Tilburg. Haar specialismen betreffen het medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht, sportrecht en zorg en recht. Daarnaast is zij bestuurslid (penningmeester) bij de Beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en als docent verbonden aan Tilburg University.

Doelgroep
OR leden en bestuurders

Naar boven