OR en gezond werken

Serie OR-Praktijk

drs. J. Korff de Gidts

Omschrijving

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in arboland.

  • Ontwikkelingen in de omgang met ziekteverzuim en reïntegratie;
  • De consequenties van de Wet verbetering poortwachter;
  • De verplichte preventiemedewerker en de andere verhouding tot de arbodienst;
  • De invoering van de Arbocatalogus.

We kunnen ons voorstellen dat u het overzicht ontbreekt.
Or en gezond werken presenteert daarom al deze ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang.

Maar dit boekje biedt meer!
Het is een werkboek waarmee ondernemingsraden, onderdeelcommissies en VGWM-commissies hun eigen positie en strategie ten opzichte van gezond werken kunnen bepalen. Ook or-bestuurders kunnen zich hier aan spiegelen.

U krijgt:

  • Behalve praktijkvoorbeelden en overtuigende motieven om met gezond werken aan de slag te gaan
  • Handvatten om uw huidige overlegcultuur te toetsen aan de gewenste situatie.
  • Een spiegel voor gehouden: welke gedachten staan het overleg tussen u en de bestuurder in de weg?
  • Hulp om over de drempel te gaan met uitdagende en soms grappige denkwijzen om uw invloed te vergroten.

Want een gezonde overlegcultuur staat aan de wieg van een gezond werkklimaat!

Achtergronden auteur:
Jan Korff de Gidts
, werkte jarenlang als teamcoach bij SBI training & advies en is sinds 1 januar 2009 zelfstandig catalysator, coach en camjo (= camerajournalist) voor ondernemingsraden, arbocommissies, VGWM-commissies en directeuren.

Naar boven