OR en het politiek primaat

Verschillende perspectieven op dit bijzondere fenomeen

Serie OR-Praktijk

Steven Jellinghaus

Omschrijving

Toen in 1995 de Wet op de ondernemingsraden bij de overheid werd ingevoerd, deed het begrip ‘politiek primaat’ zijn intrede in de medezeggenschap. Sindsdien is het een beladen begrip dat vaak tot verwarring leidt: wat is het nu en wat is de grens?

In dit boek geven de auteurs hun visie op het politiek primaat. Uiteraard is er een juridische benadering van dit fenomeen. Immers de rechtspraak geeft doorgaans een goed beeld van wat er onder dergelijke begrippen wordt verstaan. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechtscolleges in Nederland het niet eens zijn over de reikwijdte van het politiek primaat.

Zolang deze situatie voortduurt, levert het ook kansen op voor de medezeggenschap. Immers dat wat niet ‘in beton gegoten is’, is nog rekbaar en te beïnvloeden. Daarom wordt aandacht besteed, naast het juridisch kader, aan de politicologische en bestuurskundige invalshoek van het primaat van de politiek. Hiermee wordt ondernemingsraadsleden een beeld gegeven hoe zij ermee om kunnen gaan.

Doelgroep:

  • Or-leden
  • Bestuurders

 

Achtergronden auteurs:

Dr. mr. Steven Jellinghaus (1969) is als medezeggenschapsadvocaat en registermediator verbonden aan De Voort advocaten|mediators te Tilburg. Daarnaast is hij universitair docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft vele publicaties op het gebied van arbeids-, ambtenaren- en medezeggenschapsrecht op zijn naam. Voorts bekleedt hij verschillende bestuursfuncties.

Mr. drs. Els Huisman (1982) is als medezeggenschapsadvocaat verbonden aan De Voort advocaten | Mediators te Tilburg. Zij heeft zich gespecialiseerd in het medezeggenschapsrecht in de (semi) publieke sector.

Drs Bob Vermaak is als politicoloog met bestuurskundige kennis bekend met de uitdagingen van overheidsorganisaties en de moeilijkheden waar ondernemingsraden zich soms voor gesteld zien. Sinds 6 jaar is hij adviseur en trainer en thans werkzaam bij het CAOP te Den Haag. Zijn specialismen zijn: verzelfstandiging, organisatieontwikkeling, strategie, besluitvorming en positionering.

Naar boven