OR en HRM

Serie OR-Praktijk

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

In deze uitgave ‘OR en HRM’ wordt u meegenomen in de positie van het HRM beleid, de ontwikkelingen die dit vakgebied heeft doorgemaakt, de invloed van actuele ontwikkelingen en het praktische kader voor leden van een ondernemingsraad.

In de eerste drie hoofdstukken wordt oa aandacht besteed aan de strategische beleidscyclus en de betrokkenheid van HRM en or hierbij, de ontwikkeling van personeelsbeleid in de afgelopen eeuw en de toekomst van HRM.
Het vierde hoofdstuk biedt een overzicht van de inhoudelijke thema’s voor HRM. Dit is waarschijnlijk voor veel or leden een praktisch handvat voor de beoordeling van het beleid in de eigen organisatie.
Ten slotte is er een hoofdstuk met praktische handreikingen voor de ondernemingsraad. Een aantal actuele thema’s wordt hierin uitgewerkt en met praktijkvoorbeelden toegelicht. In de vorm van vragenlijsten en testen krijgt de or concrete praktische hulpmiddelen om de thema’s nader te onderzoeken in de eigen praktijk.

Achtergronden auteurs:
Caroline Geelen is arbeids- en organisatiepsychologe en heeft een post-academische opleiding Advanced
Labour Studies/HRM. Zij werkt als trainer en adviseur bij Odyssee medezeggenschap en ondersteund
ondernemingsraden inhoudelijk op het gebied van strategisch beleid, HRM en arbeidsomstandigheden.

Naar boven