OR en leeftijdsbewust personeelsbeleid

Serie OR-Praktijk

Annemarie van der Wel, Johannes Kooistra

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

In onze samenleving lijkt er een voorkeur te bestaan voor jong.
‘Jong’ wordt geassocieerd met:
‘mooi’, ‘snel’, ‘dynamisch’, ‘veranderingsgezind’ en ‘voorzien van de laatste kennis’.

Bij oud komen beelden boven van:
‘star’, ‘verouderde kennis’, ‘niet willen veranderen’, ‘het altijd beter weten’, etcetera.

Ook ten aanzien van werknemers leeft er een dergelijk beeld. Oudere werknemers worden als lastig ervaren: ze zijn duur, werken niet actief mee aan koerswijzigingen en reorganisatie, en zijn niet bereid om voortdurend te blijven leren.

Maar kloppen deze generalisaties wel?

  • Wanneer is een werknemer eigenlijk oud en wanneer is hij jong?
  • Wat heeft leeftijd te maken met het functioneren in arbeidsorganisaties?
  • Waarom is leeftijdsbewust personeelsbeleid zo’n issue?
  • Wat kan de rol zijn van ondernemingsraden bij het bepalen of leeftijdsbewust beleid nodig is, en hoe het er eventueel uit moet zien?

Op al deze vragen geeft dit boekje de antwoorden.

Naar boven