OR en mediation

Conflicten oplossen voor de or

Serie OR-Praktijk

Arjen Kranendonk, Ineke van de Pas, Steven Jellinghaus

Omschrijving

Mediation is een bij uitstek geschikt instrument voor ondernemingsraden om conflicten op te lossen. Mediation is erop gericht dat de conflicterende partijen een gezamelijk gedragen oplossing vinden. In OR en mediation beschrijven de auteurs hoe mediation in zijn werk gaat, en in welke conflictsituaties de me-diator van dienst kan zijn.
Voor sommige – vaak principiële – conflicten blijft de gang naar de rechter echter de beste weg. Daarom besteden de auteurs ook enige aandacht aan de juridische procedures.
De analyse van het conflict en het vinden van de uitweg vormen twee kernelementen van mediation. De auteurs gaan op beide elementen in. Zij laten zien wat een conflict is, hoe je een conflict ontrafelt, en welke soorten van conflicten er bestaan. En vervolgens wijzen ze aan de hand van de win-win-onderhandelingsstrategie de weg naar de beste oplossing.
Daarom is dit boekje zeer bruikbaar in de dagelijkse OR-praktijk.

Doelgroep:
or-leden, bestuurders.

Achtergronden auteurs:
Dr. mr. Steven Jellinghaus is als advocaat en mediator verbonden aan advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators te
Tilburg. Het zwaarte punt van zijn praktijk ligt bij het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij als universitair docent ver-bonden aan de vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg. Hij is auteur/redacteur van vele tijdschriften en boeken.

Drs. Arjen Kranendonk werkte tot zijn pensionering als organisatieadviseur, trainer en mediator bij het organisatie- advies-bureau De Beuk, inmiddels een coöperatie van trainers en adviseurs. Hij hield zich destijds voornamelijk bezig met het
trainen en adviseren van ondernemingsraden. Ook als mediator was hij vooral op het terrein van de medezeggenschap ac-tief
bijvoorbeeld als de rechter van de Ondernemingskamer partijen gelastte een mediator in te schakelen.

Mr. Ineke van de Pas is als advocaat en mediator verbonden aan advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators te Til-burg. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het medezeggenschapsrecht in al zijn facetten, te weten begeleiding, advisering
en procederen. Zij schrijft regelmatig (mee aan) artikelen voor tijdschriften en boeken.

Naar boven