OR en privacy

AVG en andere privacy-onderwerpen

dr.mr. S.F.H. Jellinghaus, Ineke van de Pas, Lieke van den Eijnden, Rob Latten, Stefan Jansen

Omschrijving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel de Privacyverordening genoemd, vormt in alle lidstaten van de Europese Unie de basis met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en in Europa de zogenaamde Privacyrichtlijn. Naast deze speciale wetgeving over persoonsgegevens, wordt de privacy van personen onder meer beschermd door het goed werkgeverschap, het strafrecht en vormt het één van de aandachtspunten voor de ondernemingsraad.

In dit boek wordt ingegaan op de werking van de AVG en de relatie daarvan met de werkvloer, het werkveld van de ondernemingsraad. In hoofdstuk 2 wordt allereerst specifi ek ingegaan op de rechten en plichten van de AVG. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de (juridische) positie van de ondernemingsraad behandeld. Hoofdstuk 4 behandelt de (juridische) positie van de individuele werknemer. In hoofdstuk 5 komt de rol van de ondernemingsraad aan bod. Best practices worden in hoofdstuk 6 besproken. Het boek wordt afgesloten met twee bij lagen: een schematisch overzicht en de wettekst van de AVG.

Naar boven