OR en professioneel vergaderen

Serie OR-Praktijk

dhr. drs. Harry Hartmann, mw. Saskia Reijnen

Actieprijs 2018: in plaats van € 35,95 nu € 24,95

Omschrijving

Er kunnen grote niveau verschillen in een or zijn. Wetenschappelijk geschoolden en mensen met een soms niet afgemaakte middelbare schoolopleiding moeten met elkaar leren te vergaderen. De politieke voorkeur kan verschillen, de plek in de organisatie: van kantoorwerkplek tot stratenmakers, managers en mensen in de uitvoering. In feite is een or de organisatie in het klein. In de meeste organisaties wordt er veel geklaagd over de communicatie tussen afdelingen en lagen, in de or moeten ze hier direct een oplossing voor vinden. Dit is waarom or’s ook zulke belangrijke groepen zijn: lukt het een or om een goed overleg met elkaar te creëren dan zijn ze een “good practise” voor de gehele organisatie.

Vergaderingen leveren niet altijd het gewenste resultaat op. Dit boek gaat over resultaatgericht en efficiënt vergaderen. Het resultaatgerichte komt vooral in het eerste deel aan bod, waarin we vooral kijken naar vaardigheden. Het efficiënte vooral in deel twee, wanneer het gaat over mogelijkheden van onder meer ICT gebruik.

In dit boek staan vele tips en ideeën om vergaderen te stimuleren.

Drs. Harry Hartmann is sinds 2000 werkzaam als trainer-adviseur medezeggenschap. Hij traint ondernemingsraden op het gebied van medezeggenschap, vergadertechnieken, groepsdynamica en het verkrijgen van invloed op de overlegvergadering. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit van Leiden en is afgestudeerd in de Theoretische Psychologie op onderzoek naar stereotypen en vooroordelen. Hij is redacteur bij het Handboek Overleg en Medezeggenschap bij de Overheid en publiceert regelmatig in het tijdschrift OR informatie en de reeks OR praktijk van Vakmedianet.

Saskia Reijen heeft jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling(sociale innovatie) en medezeggenschap. Zij volgt al enige jaren de ontwikkeling van sociale media en koppelt dat aan de vernieuwing van de medezeggenschap. Zij adviseert organisaties en medezeggenschapsorganen en publiceert hierover in de vakbladen. Zij is schrijver van het boek “OR en sociale media”.

Naar boven