OR en strategische vraagstukken

Serie OR-Praktijk

Omschrijving

Goed bestuur is gebaat bij goede oppositie, zodat middelen en systemen ingezet en ontwikkeld worden die de doelstellingen van de onderneming dienen. Goede bestuurders hebben dan ook graag een goede or ook al kan die lastig zijn. De auteurs zien de or als een strategische en tactische overlegpartner van het bestuur en de directie. Dit vergt van ondernemingsraden zelfstandig denken en een proactieve houding bij strategische vraagstukken. Veel ondernemingsraden willen dit wel, maar weten niet goed hoe, of zijn er niet goed toe in staat.

In dit boek worden verschillende strategieën aangereikt om je als or meer te richten op de doelen van de onderneming en dus een meer gelijkwaardige positie te creëren tegenover het management.

Achtergronden auteurs:

Dr. mr. Steven Jellinghaus (1969) is als medezeggenschapsadvocaat en registermediator verbonden aan De Voort advocaten|mediators te Tilburg. Daarnaast is hij universitair docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale politiek aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft vele publicaties op het gebied van arbeids-, ambtenaren- en medezeggenschapsrecht op zijn naam. Voorts bekleedt hij verschillende bestuursfuncties.

Drs. Marcel Reijnen is beleids- en organisatiesocioloog en traint, coacht en adviseert al sinds 1991 ondernemingsraden bij hun (strategische) vraagstukken. Sinds 2010 heeft hij zijn eigen bureau: De Pijl medezeggenschap.

Naar boven