OR in conflict

Serie OR in Bedrijf Thema

Drs. H. van den Hurk, Mr. drs. D.H.J. Bonenkamp

Actieprijs tot 31 januari € 39,95 i.p.v. € 79,95

Omschrijving

Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben en dat graag willen oplossen. Conflicten komen veel voor in de ondernemingsraadswereld. Niet omdat or-leden zulke ruziezoekers zijn, maar omdat de or-praktijk vol potentiële spanningsbronnen zit. Mensen zijn vaak bang voor conflicten. Die worden geassocieerd met spanningen, ruzies, slapeloze nachten. Met name waar het de relatie met de bestuurder betreft zijn ondernemingsraden vaak conflictmijdend. Maar conflicten hoeven niet fout te zijn, integendeel. Het is wel verstandig om ze op een goeie manier te beslechten.

In dit boek wordt beschreven waarom de or-wereld conflictgevoelig is, wat een conflict is en wat daar de positieve en negatieve kanten van zijn, en op welke wijze conflicten kunnen worden opgelost.

Achtergrond redactie:

Drs. J.H.J. (Hans) van den Hurk is adviseur, opleider en publicist op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij treedt op als adviseur van ondernemingsraden en vakorganisaties in toonaangevende ondernemingen, zowel in de productiesector, de zorg als de dienstverlening. Daarbij ging het onder meer om het afsluiten van sociale plannen, arbeidsvoorwaardelijke regelingen en harmonisatietrajecten. Van den Hurk heeft zijn eigen adviesbureau Hans van den Hurk Advies en werkt samen met Merlijn Medezeggenschap.

Mr. drs. H.J. (Dick) Bonenkamp is algemeen directeur van de Merlijn Groep. Hij is advocaat geweest van 1985 tot 2011 en trainer en (internationaal) mediator vanaf 1996 (vanaf 2003 NMI registermediator). Zijn huidige werkzaamheden zijn geconcentreerd op conflicten binnen het bedrijfsleven en de overheid: preventief, als organisatieadviseur/conflictconsultant, en in de bemiddelingssfeer als onderhandelaar en mediator. Bonenkamp heeft langjarige ervaring met complexe meerpartijenmediations met zowel bedrijven als overheden. Hij is betrokken geweest bij tal van initiatieven rond mediation, op dit moment bijvoorbeeld de Andere Aanpak en de Oplossingsgerichte Ondernemingsraad.

Naar boven