OR Jaarboek 2019

dr. J.R. Popma, T.H.A. van Leeuwen

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze editie is geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in het afgelopen jaar en nieuwe wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. Er is extra aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het denken over het ondernemingsbestuur (corporate governance), aan de verzamelcao’s en de toenemende rol van de or inzake arbeidsvoorwaarden. Hoofdstuk 2 (De ondernemingsraad) is in zijn geheel herzien. De positie van c ontracting en payrolling blijkt nog steeds in ontwikkeling, evenals het faillissementsrecht. De regelingen voor vakantie en (bijzonder) verlof zijn opnieuw aangepast. Aan de invoering van de AVG is aandacht besteed vanuit de invalshoek van de or. De plannen van het kabinet Rutte III voor 2019 zijn – voor zover relevant – in hoofdstuk 1 verwerkt.

De internetadressen en literatuurlijsten zijn opnieuw geactualiseerd. Peter van Straaten heeft wederom een aantal cartoons geleverd waarin ieder or-lid iets van zijn dagelijkse praktijk zal herkennen.

Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist ondernemingsraden.

Het boek helpt ieder or-lid om:

 • efficiënt en snel de informatie te vinden;
 • praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.

Het is dé persoonlijke assistent voor, tijdens en na het overleg voor ieder or-lid.

Je voordeel:

 • Je hebt de benodigde informatie snel paraat
 • Je brengt overzicht in je werkzaamheden met:
  -de handige jaar- en vakantieplanner 2019
  -vakantie voor het schooljaar 2019-2020
  -budgetteringsoverzicht
  -actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers
 • Je ziet herkenbare praktijksituaties van de or terug in de cartoons van Peter van Straaten
 • Je krijgt verwijzingen naar websites met de voor or relevante en gratis verkrijgbare informatie

Achtergrond auteurs:

 • Theo. H. A. van Leeuwen is opleider en publicist ondernemingsraden.
 • dr. Jan Popma is senior onderzoeker bij de Inspectie SZW

Doelgroep:

OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven