OR Jaarboek 2018

dr. J.R. Popma, T.H.A. van Leeuwen

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Inhoud
Deze editie is geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in het afgelopen jaar en nieuwe wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. De veranderingen in de scholingswereld zijn vermeld en de omschrijving van het begrip ‘belangrijk’ (art. 25 WOR) is geactualiseerd op basis van jurisprudentie. Er wordt extra aandacht besteed aan de relatiemet de toezichthouder, duurzame inzetbaarheid en de oprukkende robotisering. De paragraaf over het faillissement is herzien, evenals hoofdstuk 6, met name de paragraaf over Arbeid en zorg en een nieuwe paragraaf over Arbeidsverhoudingen.
De internetadressen en literatuurlijsten zijn opnieuw geactualiseerd. Peter van Straaten heeft wederom een aantal car toons geleverd waarin ieder or-lid iets van zijn dagelijkse praktijk zal herkennen.
Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist ondernemingsraden.

Het boek helpt ieder or-lid om:

  • efficiënt en snel de informatie te vinden;
  • praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.

Het is dé persoonlijke assistent voor, tijdens en na het overleg voor ieder or-lid.

Je voordeel:

  • Je hebt de benodigde informatie snel paraat
  • Je brengt overzicht in je werkzaamheden met: de handige jaar- en vakantieplanner 2018  vakantie voor het schooljaar 2018-2019 budgetteringsoverzicht  actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers
  • Je ziet herkenbare praktijksituaties van de or terug in de cartoons van Peter van Straaten
  • Je krijgt verwijzingen naar websites met de voor or relevante en gratis verkrijgbare informatie

Doelgroep:
OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Achtergrond auteurs:

  • Dhr. Theo. H. A. van Leeuwen is opleider en publicist ondernemingsraden.
  • Dhr.dr. Jan Popma is senior onderzoeker arbomangemanagement Hugo Sinzheimer Instituut (UvA)
Naar boven