OR jaarboek 2020

dr. J.R. Popma, T.H.A. van Leeuwen

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze editie is geactualiseerd met alle relevante ontwikkelingen in het afgelopen jaar en nieuwe wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. Er is extra aandacht besteed aan de per 2020 in te voeren Wet arbeidsmarkt in balans, het lang verwachte pensioenakkoord en het van kracht worden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De nog uit te werken stimuleringsmaatregelen voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer zijn alvast benoemd. De toenemende belangstelling van werkgevers om in plaats van met een cao te werken met een arbeidsvoorwaardenreglement in overleg met de or krijgt ruim aandacht. De eerste ervaringen met de verscherpte privacywetgeving zijn in deze editie van dit Jaarboek verwerkt.

De internetadressen en literatuurlijsten zijn opnieuw geactualiseerd. Van Peter van Straaten (1935-2016) zijn wederom een aantal cartoons opgenomen waarin ieder or-lid iets van zijn dagelijkse praktijk zal herkennen.

Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist ondernemingsraden.

Het boek helpt ieder or-lid om:
• efficiënt en snel de informatie te vinden;
• praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.

Het is dé persoonlijke assistent voor, tijdens en na het overleg voor ieder or-lid.

Je voordeel:
• Je hebt de benodigde informatie snel paraat
• Je brengt overzicht in je werkzaamheden met:
-de handige jaar- en vakantieplanner 2019
-vakantie voor het schooljaar 2019-2020
-budgetteringsoverzicht
-actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers
• Je ziet herkenbare praktijksituaties van de or terug in de cartoons van Peter van Straaten
• Je krijgt verwijzingen naar websites met de voor or relevante en gratis verkrijgbare informatie

Naar boven