OR Jaarboek 2021

dr. J. Popma, T.H.A. van Leeuwen

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Het OR Jaarboek is een persoonlijke assistent voor ieder or-lid. Om het gebruiksgemak te vergroten treft u in deze nieuwe editie aan:

– actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers;

– vakantieplanner voor 2020;

– de vakanties voor het schooljaar 2020-2021;

– overzicht tijdsbesteding van or-werk;

– budgetteringsoverzicht;

– handige jaarplanner.

Deze editie is geactualiseerd met de coronacrisis en alle relevante ontwikkelingen in het afgelopen jaar en alsmede nieuwe wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. Er is extra aandacht besteed aan de positie van flexwerkers (ook in relatie tot de or), oproepcontracten en de toenemende druk op ondernemingen om hun activiteiten op een meer duurzame wijze in te richten. Hoofdstuk 6 (Personeelsbeleid) is in zijn geheel herzien. De verschillende contractvormen bij het inlenen van personeel zijn in een helder overzicht uiteengezet. Het antidiscriminatiebeleid van het kabinet kreeg extra aandacht. De pensioenparagraaf is geactualiseerd op basis van het gesloten pensioenakkoord en de uitwerking daarvan voor zover nu bekend.

De cartoons van Peter van Straaten (1935-2016) zorgen opnieuw voor inspirerende ogenblikken.

Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist ondernemingsraden.

Het boek helpt ieder or-lid om:

  • efficiënt en snel de informatie te vinden;
  • praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.

Aanvullende informatie

Achtergrond auteurs:

  • Theo. H.A. van Leeuwen is opleider en publicist ondernemingsraden.
  • dr. Jan Popma is senior onderzoeker bij de Inspectie SZW

Doelgroep:

OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven