OR Jaarboek 2022

dhr. T.H.A. van Leeuwen, dr. J.R. Popma

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Het OR Jaarboek is een persoonlijke assistent voor ieder or-lid. Om het gebruiksgemak te vergroten treft u in deze nieuwe editie aan:

– actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers;

– vakantieplanner voor 2022;

– de vakanties voor het schooljaar 2022-2023;

– overzicht tijdsbesteding van or-werk;

– budgetteringsoverzicht;

– handige jaarplanner.

De uitgave in jaarboekvorm garandeert elk jaar opnieuw up-to-date informatie. Zo is deze editie geactuali-seerd met de coronacrisis en overige relevante ontwikkelingen in het afgelopen jaar alsmede nieuwe wet-geving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. De nieuwe wetgeving op het gebied van toezicht en personenvennootschappen heeft geleid tot een bewerking van hoofdstuk 3 De structuur van de onderne-ming. De behandeling van de onderwerpen gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie in het werk is uitgebreid, evenals die van het thuiswerken. De pensioenparagraaf is geactualiseerd op basis van het gesloten pensioenakkoord en de uitwerking daarvan voor zover nu (oktober 2021) bekend.
De cartoons van Peter van Straaten (1935-2016) zorgen opnieuw voor inspirerende ogenblikken.

Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist ondernemingsraden.

Het boek helpt ieder or-lid om:

  • efficiënt en snel de informatie te vinden;
  • praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.

Aanvullende informatie

Achtergrond auteurs:

  • Theo. H.A. van Leeuwen is opleider en publicist ondernemingsraden.
  • dr. Jan Popma is senior onderzoeker bij de Inspectie SZW

Doelgroep:

OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven