OR Jaarboek 2023

dhr. T.H.A. van Leeuwen, dr. J. Popma

Omschrijving

Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast praktische informatie over ondernemingsbeleid, personeelsbeleid en over de arbeidsomstandighedenwetgeving.

Het OR Jaarboek is een persoonlijke assistent voor ieder or-lid. Om het gebruiksgemak te vergroten treft u in deze nieuwe editie aan:

– actielijst notitieruimte voor adressen en telefoonnummers;

– vakantieplanner voor 2023;

– de vakanties voor het schooljaar 2023-2024;

– overzicht tijdsbesteding van or-werk;

– budgetteringsoverzicht;

– handige jaarplanner.

De uitgave in jaarboekvorm garandeert elk jaar opnieuw up-to-date informatie. Zo is deze editie geactualiseerd met de ingrijpende ontwikkelingen in Europa in het afgelopen jaar alsmede nieuwe nationale wetgeving, ook als deze nog in de ontwerpfase verkeert. Hoofdstuk 2 De ondernemingsraad is geheel gereviseerd. De behandeling van de onderwerpen STAP-budget, vervroegd uittreden en verlofsparen zijn uitgebreid, evenals die van het diversiteits- en inclusiebeleid. De pensioenparagraaf is geactualiseerd op basis van de uitwerking voor zover nu (oktober 2022) bekend.
De cartoons van Peter van Straaten (1935-2016) zorgen opnieuw voor inspirerende ogenblikken.

Eindredactie van het OR Jaarboek is in handen van Theo H.A. van Leeuwen, publicist.

Het boek helpt ieder or-lid om:

  • efficiënt en snel de informatie te vinden;
  • praktische informatie toe te kunnen passen op het ondernemingsbeleid, personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden.

Aanvullende informatie

Achtergrond auteurs:

  • Dhr. Theo. H.A. van Leeuwen is opleider en publicist ondernemingsraden.
  • Dhr. dr. Jan Popma is senior onderzoeker bij de Inspectie SZW

Doelgroep:

OR-leden, bestuurders, OR-adviseurs, personeelsfunctionarissen en leidinggevenden.

Naar boven