Praktijkboek Arbeidsomstandigheden 2023

Handleiding voor werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies

dhr. K. Langenhuysen

Omschrijving

Handleiding voor werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies

Het Praktijkboek Arbeidsomstandigheden ondersteunt werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij hun inzet voor betere arbeidsomstandigheden. Dit boek biedt praktische en leesbare informatie die meteen toe te passen is. Elk hoofdstuk geeft in enkele pagina’s de be-langrijkste informatie over een arbothema, aangevuld met tips en praktijkvoorbeelden. Naast de klassieke arbothema’s als arbobeleid, machineveiligheid, geluid en gevaarlijke stoffen komen ook modernere thema’s aan bod. Denk aan: thuiswerk/hybride werken, ongewenst gedrag, duurza-me inzetbaarheid en klimaatvraagstukken.

Het boek is bruikbaar voor alle sectoren.

Uiteraard is de meest actuele tekst van de Arbowet opgenomen, maar ook voorbeelddocumen-ten en een overzicht van handige adressen en websites. Bovendien bevat het boek een uitge-breide arbogereedschapskist met een groot aantal checklists voor de arbopraktijk.

De uitgave van 2023 is geheel geactualiseerd. Recente wijzigingen van de arboregelgeving zijn verwerkt. Ook zijn nieuwe arbosuccessen opgenomen, de checklists zijn aangevuld en nieuwe be-schrijvingen van risico’s toegevoegd. Wat onveranderd blijft; het is een echt praktijkboek dat werknemers, vakbondsgroepen, ondernemingsraden en hun commissies een krachtige helpende hand biedt.

Achtergrond van de auteur(s):
Dhr. K. Langenhuysen is werkzaam bij Fijn Werk te Tilburg.

Naar boven