Uit mijn hoofd

Schetsen en anekdotes uit de wereld van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap

Hans van den Hurk

Omschrijving

Inhoud

Het is in de Nederlandse arbeidsverhoudingen helaas niet gebruikelijk dat de actoren hun belevenissen op papier zetten. Sterker nog, in de literatuur ontbreken beschrijvingen hoe, bijvoorbeeld, cao’s in de praktijk tot stand komen, of hoe bestuurders en ondernemingsraden met elkaar omgaan. De handboeken bestaan voor een belangrijk deel uit het schetsen van structuren, instituties en wettelijke bepalingen. Hoe het hoort te gaan is ruim beschreven. Hoe het zich in de praktijk voltrekt is andere koek. Met het schrijven van “Uit mijn hoofd” heeft Hans van den Hurk voor de laatste invalshoek gekozen. Hij geeft inkijkjes in de haarvaten van de Nederlandse poldereconomie. Zijn persoonlijke opvattingen laat hij daarbij niet achterwege. Het levert een zeer levendig document op. Hans schuwt de beschrijving van bevlogenheid, van passie, maar ook van gerommel en onprofessioneel optreden niet. Honi soit qui mal y pense.

Doelgroep

or-leden, bestuurders

Achtergronden auteurs

Hans van den Hurk werkte in de jaren zeventig van de vorige eeuw eerst als houtbewerker in een deuren­ en trappenfabriek, daarna als kinderverzorger. Hij ging op latere lee‑ ijd studeren en behaalde een academische graad in de
sociologie (cum laude) en een eerstegraads lesbevoegdheid in de economie. Ook volgde hij opleidingen in de journalistiek en de opleidingskunde. In 1990 kwam hij in dienst van de toenmalige Industriebond FNV, en hij verliet de vakbeweging weer in 1999. Als adviseur arbeidsverhoudingen en medezeggenschap leerde Hans een ink aantal bedrijven en instellingen grondig kennen. In “uit mijn hoofd” toont hij zich, naast een kenner van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, ook een scherp observator. Na enkele studieboeken waagt hij zich nu aan het genre van de literaire non-fictie.

Naar boven