Zeven skills van moderne medezeggenschap

Verdubbel je impact

Isaäk Mol

Omschrijving

Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en stijl, die je nodig hebt om in de huidige, moderne tijd succesvol te zijn in de medezeggenschap, die overigens ook in andere rollen, dus in werk of loopbaan, zeer bruikbaar zijn.

Daarover gaat dit boek. Bedoeld voor al die mensen die zich willen inzetten voor goede medezeggenschap in goede organisaties. Mensen die niet passief afwachten op een (voorgenomen) besluit van de directie. Mensen die al in het voortraject van besluitvorming zichtbaar willen zijn, en die werkelijk iets te zeggen hebben en willen hebben.

Dit boek geeft inspiratie en ideeën en tegelijk hoe je dat in de praktijk kan doen door zeven skills te beschrijven, die je als modern ondernemingsraadslid nodig hebt.

Achtergronden auteurs:

Isaäk Mol

Isaäk Mol is medeoprichter van Komeet, en boekt al meer dan 25 jaar resultaat als trainer, coach en adviseur op het snijvlak van leren, medezeggenschap en participatie in organisaties.

Opgeleid als historicus en econoom kwam hij al snel uit bij medezeggenschap, overi­gens ook het onderwerp waarop hij afstudeerde. Zelf deed Isaäk ervaring op als DB-lid van de ondernemingsraad van het trainingsbureau waar hij destijds werkte, en als voorzitter van de BOR bij een latere fusie. Na die fusie kwam hij in het management en vanaf 2011 werkt hij als adviseur en trainer voor Komeet.

Naar boven