Oplossingsgericht denken en handelen voor ondernemingsraden NIEUW

3 oktober 2019, BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Focus niet op het probleem maar op de gewenste situatie

Ondernemingsraden proberen de oorzaak van een organisatieprobleem te achterhalen om te weten waarom het management voor bepaalde oplossingen kiest. Hoe complexer het organisatieprobleem is hoe groter de kans dat een veelvoud van oorzaken gevonden wordt. Hoe meer oorzaken gevonden worden hoe lastiger het wordt om passende oplossingen te vinden. De probleemgerichte aanpak legt nogal een nadruk op het probleem, wat vaak met negatieve gevoelens gepaard gaat. Daarom is de probleemgerichte benadering niet altijd de meest effectieve. 

Het alternatief is de oplossingsgerichte aanpak, waarbij de focus niet ligt op het probleem maar op de gewenste situatie. Het is een doelgerichte toekomstgerichte aanpak.  

De oplossingsgerichte werkwijze geeft energie. Je stopt je energie in het bereiken van de gewenste verandering en behaalt stap voor stap resultaten. 

Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk bewezen.  

Wat leer je?  

 • Wanneer de probleemgerichte benadering effectief is 
 • Wanneer de oplossingsgerichte werkwijze effectief is 
 • De methode van oplossingsgericht werken 
 • Wat het vraagstuk is, het verduidelijken van de veranderbehoefte  
 • Doelen stellen o.a. met behulp van de wondervraag 
 • Het vinden van oplossingen, o.a. werken met schaalvragen 
 • Kleine stappen vooruitzetten 
 • De voortgang, wat gaat al beter? 

Resultaat van de dag 

Aan het einde van de dag heb je geleerd:  

 • Wat oplossingsgericht werken voor jou en je or kan betekenen 
 • Hoe de oplossingsgerichte werkwijze verschilt van de probleemgerichte benadering 
 • Dat je kunt kiezen welke van de 2 methoden geschikt is om een probleem aan te pakken  
 • Hoe de oplossingsgerichte werkwijze positief kan bijdragen aan:  
 • vroegtijdige betrokkenheid van de or 
 • een constructief overleg met de bestuurder

 

Algemene informatie
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl
06 265 261 26

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06-26526126

Programma

09:30 uur 

Ontvangst met koffie en thee 

10:00 uur 

Kennismaking en programmatoelichting 

10:15 uur 

Probleemgerichte benadering 

 • kenmerken van de probleemgerichte benadering 
 • wanneer is de probleemgerichte benadering effectief  
 • wanneer is de oplossingsgerichte werkwijze effectief 
 • hoe kan de oplossingsgerichte werkwijze positief kan bijdragen aan:  
 • vroegtijdige betrokkenheid van de OR 
 • een constructief overleg met de bestuurder. 

11:00 uur 

Pauze 

11:15 

de oplossingsgerichte methodiek (deel 1) 

we doorlopen a.d.h.v. voorbeelden de stappen van de oplossingsgerichte werkwijze  

 • wat is het verschil tussen een probleem en een vraagstuk?  
 • het verduidelijken van de veranderbehoefte 
 • oefenen 
 • doelen stellen is behulpzaam bij de oplossingsgerichte werkwijze. De wondervraag helpt bij het vinden van de gewenste veranderrichting 
 • oefenen 

12.30 uur  

Lunch 

13.30 uur 

de oplossingsgerichte methodiek (deel 2) 

 • het vinden van oplossingen  

welke vragen stel je jezelf om tot oplossingen te komen.  

oefenen met het werken met werken met schaalvragen 

 • kleine stappen vooruitzetten 

vaak worden veranderingsprocessen groot ingezet. De praktijk leert dat de werkelijke veranderingen vaak niet met grote sprongen gaan maar procesmatig, met kleine stapjes. 

oefenen 

 • de voortgang, wat gaat al beter? 

hoe bewaak je de vorderingen, juist wanneer het met kleine stapjes gaat.  

oefenen 

15:00 uur 

Pauze 

15:15 uur 

 • oefenen met de met de oplossingsgerichte werkwijze  

met behulp van eigen casuïstiek of oefeningen 

16:30 uur  

afsluiting

Docenten

Drs. Dick Onvlee heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or’s. Hij begeleidt or’s en directies bij het oplossen van conflicten. Als zelfstandig communicatietrainer/ adviseur, coach en mediator is Dick aangesloten bij Cintea. Redactielid van ToolKit Medezeggenschap en auteur van OR en onderhandelen in de reeks OR Praktijk, beide uitgaven van Vakmedianet. 

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven