OR & de kracht van netwerken NIEUW

24 september 2019, BCN Daltonlaan Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Vergroot je invloed door je netwerk

De ondernemingsraad overlegt met de bestuurder. Zo staat het in de WOR. Maar: soms kan het ook erg nuttig zijn om je met anderen in de onderneming te verstaan. Immers: de bestuurder neemt formeel de besluiten, maar hij wordt door anderen in de onderneming beïnvloed. De OR weet echter in veel gevallen niet, of nauwelijks, hoe anderen over actuele kwesties denken. En, belangrijker, de bestuurder houdt zich – als het goed is – bezig met de hoofdlijnen en is minder goed op de hoogte van de details dan anderen dat zijn.  

Kortom, het is voor een ondernemingsraad verstandig om goed te weten wie formeel of informeel aan de touwtjes trekt en waar bruikbare informatie te halen is. Op grond daarvan kan de OR een eigen netwerk opbouwen in de onderneming.  

Wat leer je? 

We beginnen met het nadenken over een “cirkel van invloed”. De “cirkel van invloed” is een eenvoudige methode om als OR uit te vinden welke mensen een grote invloed in de onderneming hebben. Ofwel: die de besluitvorming in mindere of meerdere mate naar hun hand weten te zetten. Dat geeft een beeld met welke functionarissen het verstandig is contact te onderhouden, uiteraard naast het contact met de bestuurder. Vervolgens gaan we na op welke manieren de OR zijn eigen netwerk kan gaan opbouwen.  

 

Welke onderwerpen? 

 • Macht en invloed: wat verstaan we daar onder? 
 • De cirkel van invloed als gereedschap voor de OR 
 • Mogelijkheden om een netwerk te bouwen 
 • Het opzetten van een netwerk in de onderneming 

 

Bestemd voor: 

Leden van de OR en commissies. Het is van meerwaarde als per onderneming meerdere OR-leden de opleiding bijwonen.

 

Voor algemene informatie:
Filiz Denizalti
filizdenizalti@vakmedianet.nl of opleidingenhrm@vakmedianet.nl
of bel 06-26526126 of 0885840888

Voor incompany trainingen:
Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd.

Contact:
Filiz Denizalti
incompanytrainingen@vakmedianet.nl
of bel 06-26526126 of 0885840888

Programma

09.30 uur               Ontvangst met koffie en thee    

10.00 uur               Kennismaking en programmatoelichting  

10.15 uur               Macht en invloed, formeel en informeel 

 • korte discussie over de gebruikte begrippen 

10.30 uur         Bronnen van invloed 

 • wat maakt de één invloedrijker dan de ander? 
 • bruikbare en hanteerbare beïnvloedingswapens   

11.15 uur         De cirkel van invloed 

 • uitleg van de methode 

 12.00 uur         Het opzetten van een netwerk in de eigen onderneming 

 • mogelijkheden om een netwerk van collega’s op te bouwen 

12.30 uur               Lunch    

13.30 uur               Aan de slag: per OR een eigen cirkel van invloed            

 • per OR maken deelnemers een eigen cirkel    

15.00 uur         Aan de slag – 2: hoe een netwerk op te zetten? 

 • we kiezen een cirkel uit, en brainstormen over een gewenst netwerk voor de betreffende OR   

16.30 uur               Evaluatie en sluiting 

Docenten

Drs. Hans van den Hurk is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij het opzetten van een gewenste vorm van medezeggenschap, fusies, reorganisaties en het opstellen of wijzigen van de arbeidsvoorwaardelijke regeling.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven