Duurzaam werken voor alle leeftijden: nieuw hr-beleid inzake duurzaam werken en arbeidsparticipatie

Dr. A.W.T. Kampermann

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening, langer doorwerken, toenemende turbulentie en oplopende tekorten op de arbeidsmarkt plaatsen het begrip duurzame inzetbaarheid van werkenden in een brede maatschappelijke discussie met verantwoordelijkheden voor werknemers, werkgevers en overheid. Werken aan inzetbaarheid kan alleen succesvol zijn als allen het belang inzien van het ontwikkelen en bijhouden van competenties, en tegelijk het belang van gezondheid en motivatie onderkennen om optimaal te kunnen participeren.

In dit artikel wordt ingegaan op het begrip duurzaam doorwerken; de definitie en de verwantschap met andere begrippen en concepten; onderzoek naar determinanten voor duurzaam doorwerken en drie specifieke terreinen waarop duurzaam doorwerken verder moet worden geoperationaliseerd: ontwikkeling van medewerkers, hr-beleid en arbeidsvoorwaarden.

Naar boven