Expatriates en de dual career problematiek

M. Nije, P. Kranenburg

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

De problematiek van tweeverdieners – ‘Dual Careers’ – is een belangrijke factor geworden in de internationale arbeidsmobiliteit. In dit artikel wordt HR-managers een methodiek aangereikt om af te wegen of dit aspect van mobiliteit voor hun eigen organisatie van belang is en zo ja, hoe zij daarvoor een beleid kunnen ontwikkelen. Aan de hand van een theoretisch model en recente ‘best practice’-onderzoeken wordt de problematiek geschetst. Vervolgens wordt in een stappenplan uiteengezet hoe de HR-afdeling een Dual Career-beleid kan ontwerpen en invoeren, als onderdeel van het expatriate-beleid, met een toelichting op de overwegingen en keuzes die daarbij van belang zijn.

Naar boven