Maak de economische waarde van HRM-processen inzichtelijk met Human Resource Controlling

J. Diekmeijer, R. Opdenakker

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

In dit artikel gaan we in op het zichtbaar maken van de economische waarde van de diverse HRM-(investerings-)processen. De informatie die hierdoor ontstaat, is een essentieel onderdeel van het meetbaar maken van het human-resourcesbeleid naast de ken- en stuurgetallen. Toepassing draagt bij aan een effectief en kostenbewust HRM. De methoden en toepassingsgebieden die we in dit artikel nader uiteenzetten zijn bruikbaar voor alle organisaties die bedrijfsmatig moeten werken en die human resources als belangrijkste productiefactor beschouwen.

Naar boven