Rechtspositie ondernemingsraad (gratis whitepaper)

Download hier de whitepaper

Omschrijving

Voor een ondernemingsraadslid is het van groot belang dat hij bij het vervullen van zijn taak onafhankelijk kan zijn. Het OR-lid moet ervan op aan kunnen dat zijn OR-werk geen invloed heeft op zijn werk als werknemer. Om leden van de OR te beschermen tegen mogelijk ontslag of overplaatsing wordt hen door de wet rechtsbescherming geboden. Zo bestaat er een benadelingsverbod en een ontslagverbod ten aanzien van deze werknemers.

Deze bescherming geldt voor:

1. OR-leden;
2. (voormalig) kandidaat-OR-leden;
3. plaatsvervangende en voormalige OR-leden;
4. (voormalig) leden van vaste commissies en onderdeelcommissies;
5. (voormalig) leden van een personeelsvertegenwoordiging;
6. de toegevoegde ambtelijk secretaris

In deze whitepaper wordt de wet rechtsbescherming verder uitgelegd.

Naar boven