Verlofregelingen (gratis whitepaper)

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Verlof is het recht om niet te hoeven werken op tijden waar dat normaal gesproken wel had gemoeten. Een verlofregeling is een voor werknemers of voor groepen werknemers collectief  vastgelegde afspraak, die inhoudt dat zij bij vooraf vastgelegde omstandigheden een aantal uren of dagen vrijgesteld worden van hun verplichting om te werken. Verlofregelingen waren traditioneel, in het kostwinnerstijdperk, bedoeld om de kostwinner, die immers elke dag werkte, de gelegenheid te geven om de meest noodzakelijke verplichtingen na te komen, en om bij belangrijke familieomstandigheden één of meer dagen niet naar het werk te hoeven. Nu, in het geïndividualiseerde tweeverdieners tijdperk, gaat het er vooral om werk en privé te kunnen combineren. Vandaar de relatief nieuwe Wet Arbeid en Zorg.

Lees in dit kennisdocument meer over de verschillende verlofvormen en de wet- en regelgeving.

Naar boven