De kracht van liminaal denken

Creëer de verandering die je wilt door je manier van denken te veranderen

Dave Gray

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Het maakt niet uit wie je bent of wat je situatie is, verandering is altijd mogelijk. En als er een situatie is die je wilt veranderen, kan liminaal denken daarbij helpen. Overtuigingen vormen de basis van alles wat mensen zeggen, denken en doen. Als mensen hun overtuigingen veranderen, kunnen ze hun gedrag veranderen, wat hun leven zou kunnen veranderen.

Je hebt geen formeel gezag, budget of bekrachtiging nodig om liminaal denken toe te kunnen passen. Aan de hand van zes principes (beginselen) en negen oefeningen (praktijken) leer je vervorming van de realiteit te minimaliseren, je begrip te verbeteren en nieuwe mogelijkheden voor positieve veranderingen in je werk en je leven te openen.

Het woord liminaal komt van het Latijnse woord voor drempel. Een drempel betekent letterlijk een doorgang, maar een drempel is ook het begin van elke reis. Een drempel is een grens en markeert het transitiepunt tussen de ene staat van zijn en de volgende. Liminaal denken is de kunst van het vinden, creëren en het gebruik van drempels om verandering te realiseren. Het soort bewustzijn dat je in staat stelt om positieve verandering te creëren.

“Liminaliteit is de fase tussen ‘niet meer’ en ‘nog niet’. Het is het niemandsland tussen twee grenzen van werkelijkheden. ‘Betwixt and between.’ Het ondertussen. Dave Gray laat met mooie verhalen en concrete tips zien hoe verandering plaatsvindt op de grenzen tussen dingen. Een krachtig pleidooi om losser, liminaler, met onze overtuigingen om te gaan”. – Danielle Braun en Jitske Kramer, corporate antropologen, auteurs van De Corporate Tribe, chiefs van de Academie voor Organisatiecultuur

De kracht van liminaal denken is ook als e-book te bestellen.

Over de auteur

Leider en manager Dave Gray heeft een achtergrond in design. Hij werkte met veel van ’s werelds grootste ondernemingen, maar ook met middelgrote bedrijven, startups, executives en individuen. Dave is oprichter van adviesbedrijf voor strategisch ontwerp XPLANE en medeoprichter van Boardthing, een samenwerkingsplatform voor verspreid werkende teams. Hij schreef eerder al twee boeken over design (visueel denken), verandering en innovatie: Gamestorming: Spellen voor vernieuwers en veranderaars en De Connected Company.

Zijn aandachtsgebied is de menselijke kant van verandering en innovatie. In het bijzonder:
• Wat maakt dat mensen nieuwe ideeën omhelzen, vooral als die ingrijpen in diep ingebedde gewoonten en gedragingen?
• Hoe kun je dingen die een goed idee lijken – plannen, ideeën, strategieën – tot leven wekken in de echte wereld?

“Sinds ik afweet van het bestaan van De kracht van liminaal denken denk ik er op rare ogenblikken aan, tussendoor, op verrassende momenten. Ik denk: zou het niet geweldig zijn als deze persoon Dave’s boek las. Of dit is precies wat ik nu zou willen zeggen, zoals het hier in Dave’s boek staat. Of ik krijg het gevoel dat ik een bepaald deel van Dave’s boek zou moeten herlezen. Ik zie al die boodschappen als signalen dat Dave’s boek een boek is dat we nodig hebben, zelfs al weten we dat nog niet allemaal. Ik kan niet wachten tot iedereen het ontdekt.” – Cynthi Kurtz, onderzoeker, softwareontwikkelaar, consultant, en auteur van Working with Words

‘‘De kracht van liminaal denken is weer zo’n boeiend, geestverruimend boek van Dave Gray. In een tijdperk van snel toenemende verandering, onzekerheid en kansen zullen lezers van alle rangen en standen hun voordeel doen met de visueel-denken-inzichten uit dit ontzagwekkende boek.” – Jonathan H. King, Head of Cloud Strategy bij Ericsson, en gastdocent aan de Washington University School of Law

“De wereld wordt duidelijker als je ernaar kijkt door de ogen van Dave Gray.” – Robin Uchida

“In tijden van groeiende complexiteit en verandering verschaft Dave Gray’s De kracht van liminaal denken ons een broodnodige blauwdruk voor het verhelderen van onze eigen manier van denken, voor verbinding maken met anderen en het krachtig communiceren van onze ideeën, op een manier die vergaand menselijk is én vergaande impact heeft.” – Lisa Kay Solomon, co-auteur van Moments of Impact en Ontwerp Betere Business.

“Liminaal denken is een managementtool van onschatbare waarde, want de kwaliteit van ons denken bepaalt hoe we verbinding maken, leidinggeven en impact genereren.” – Carlos Salum, Salum International

Naar boven