Het Nieuwe Werken voorbij

Inspiratie en handvatten voor vernieuwende organisaties

dhr. H. van Egmond

Omschrijving

Het debat over Het Nieuwe Werken wordt heviger dan ooit gevoerd. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren. Ze bestoken elkaar met argumenten over en weer. Inmiddels heeft ongeveer de helft van de Nederlandse organisaties een vorm van Het Nieuwe Werken ingevoerd. Al blijkt uit onderzoek dat het vooral gaat over de invoering van flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken. Wie nu nog wil beginnen met Het Nieuwe Werken vraagt zich af of dat een verstandige keuze is gezien alle berichten.

Het is een feit dat organisaties op dit moment worstelen met het tempo van de verandering. Vaak opgejaagd door technologie, nieuwe macht van medewerkers en ongekende concurrentie uit onverwachte hoek, of het nu de nieuwe taxidienst Uber is, de verhuursite voor particuliere woningen Airbnb of de broodfondsen als alternatief voor dure verzekeringen. Businessmodellen staan ter discussie, evenals de manier van werken en organiseren. Eén ding is zeker: de oude manier van werken, bedacht in de twintigste eeuw als gevolg van de industriële revolutie, voldoet niet meer. De zoektocht naar een nieuwe manier van werken is begonnen.

In Nederland heeft een aantal organisaties de trend gezet. Toenmalige Rabobank-dochter Interpolis begon in Nederland al in de jaren negentig met het veranderen van de manier van werken. Helder Werken was het resultaat. En rond 2005 volgden Rabobank en Microsoft als voorbeelden van innovatieve organisaties. Inmiddels zijn vele hen gevolgd.

Het nieuwe werken voorbij is een geactualiseerde versie van het boek dat Henny van Egmond schreef in 2010, toen Het Nieuwe Werken voor veel organisaties nog echt nieuw was. In dit boek beantwoordt hij de vraag of organisaties er goed aan doen Het Nieuwe Werken in te voeren. Hij beschrijft de voor- en nadelen en hoe daarmee om te gaan. En ten slotte schetst hij een perspectief voor veranderen.


Naar boven