Integraal Gezondheidsmanagement

Duurzame inzetbaarheid, een praktische handleiding voor HR en Management

J. Stoffelsen, P.J. Diehl

Bestel

Omschrijving

Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) is een effectieve aanpak die organisaties in staat stelt om duurzame inzetbaarheid, gezondheid, veiligheid en welzijn te bevorderen. Zodoende kan handen en voeten gegeven worden aan concepten als maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap. Tevens kan de manager zo de bedrijfsvoering van de organisatie effectiever maken. Deze aanpak heeft ook een positief effect op de fysieke en mentale belastbaarheid van werknemers en daarmee op de arbeidssatisfactie en (duurzame) inzetbaarheid.

De oorsprong ligt in de gedachte de manager verantwoordelijk te laten zijn voor alle belangrijke bedrijfsprocessen, waaronder financiën, personeel, marketing, productie of dienstverlening. De integrale gezondheidsmanager creëert alle condities voor een gunstig klimaat waarin zijn medewerkers hun capaciteiten en talenten ten volle kunnen benutten. Hij zorgt ervoor dat ze in hun werk allemaal kampioenen kunnen worden. Managen is dus: het scheppen van voorwaarden waardoor anderen de optimale resultaten kunnen behalen. Daarnaast gaat IGM ook over het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de medewerker zelf.

Er wordt onder andere aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid, levensfasebewust personeelsbeleid, diversiteit en vitaliteit. Daarnaast worden diverse praktische tips en instrumenten gegeven hoe de integrale gezondheidsmanager effectief om kan gaan met onderwerpen zoals verzuim, eigenaarschap en motivatie.

Voor wie
Het boek is geschreven voor werkgevers, HR-professionals en managers. De inhoud is ook geschikt voor studenten die meer over dit onderwerp willen weten in het kader van hun studie. Er zijn verwijzingen opgenomen naar websites voor aanvullende informatie. Zo geeft deze uitgave een goed beeld waar de integraal verantwoordelijke manager direct mee aan de slag kan.

 

Naar boven