Leiders leren met vallen en opstaan

Dr. Jeroen Seegers

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Organisaties in de huidige kennismaatschappij beseffen steeds meer de strategische noodzaak van het ontwikkelen van haar (toekomstige) leiders. Het ontwikkelen van leiders stelt organisaties in staat om adequaat te kunnen reageren op veranderingen in markt, concurrentie en klantwensen. Organisaties spenderen dan ook grote bedragen aan leerprogramma’s, maar gaan tegelijkertijd kritischer om met de inkoop van leerprogramma’s. Er wordt meer aandacht besteed aan het rendement van opleiden en aan andere mogelijkheden om de performance te verbeteren. Als organisaties beter weten welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij het leren van leiderschapscompetenties door topmanagers, kunnen zij effectievere leerprogramma’s ontwikkelen of inkopen ten einde de ‘leiderspijplijn’ gevuld te houden. En dit laatste is van strategisch belang voor de organisatie. Dit boek is bedoeld als kompas voor iedereen die zich uitgebreid wil oriënteren op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Ook voor de HR-discipline binnen de organisatie is het van belang te weten op welke wijze leerprogramma’s dienen te worden ingevuld, wil men resultaten behalen.

Zijn het (doorgaans erg kostbare) leergangen op veelal buitenlandse managementinstituten of kan het ook anders? Áls men al ‘on-the-job’ wil opleiden, welke leermogelijkheden zijn dan het meest effectief? Voor topmanagers zélf is het goed te weten op welke wijze zij zichzelf het beste kunnen ontwikkelen en welke leerstijl en leermomenten voor welke personen het meest effectief zijn als het gaat om het leren van leiderschapscompetenties. Welke leervorm past het beste bij de individuele leerstijl en persoonlijkheid? Dit boek levert een praktijkgerichte bijdrage aan het leren van leiderschapscompetenties door leiders op topposities in organisaties, maar wel vanuit een wetenschappelijke onderbouwing. Want het slechte nieuws is dat verkeerd leiderschap een van de belangrijkste remmende factoren is voor het realiseren van succes, groei en waardeontwikkeling van de organisatie. Het goede nieuws is echter dat leiderschap te leren is. Maar hoe dan? En kan iedereen het leren? Dáar gaat dit boek over.

Naar boven