De veranderstrategie voor betere controle op dynamische organisaties: organisaties zien als levende systemen

Freek Peters, Gerda van Dijk

Klik op "Download" en de whitepaper wordt aan uw winkelwagen toegevoegd

Omschrijving

Net als levende organismen kennen organisaties een levenscyclus. Dit concept biedt ons handvatten om de dynamiek van organisaties in de tijd beter te voorspellen en te begrijpen, en ook het (on)vermogen van leidinggevenden en HRM’ers om effectief te interveniëren. In de levenscyclus zijn vier opeenvolgende fasen en vier herkenbare vaste patronen te onderscheiden. Wijkt het huidige bedrijfsklimaat af van de gewenste fase, dan is een transitie nodig. De reden dat veel veranderingsoperaties mislukken, is vrijwel altijd te herleiden tot een verkeerd gekozen veranderstrategie gegeven de te maken transitie.

Een effectieve veranderstrategie sluit intelligent en strategisch aan op de onderliggende organisatiedynamiek. Daarbij draait het niet zozeer om de vraag welke HR-instrumenten je moet inzetten, maar vooral om de vraag wanneer en hoe je ze inzet. Elke veranderstrategie stelt zo zijn eigen eisen aan de wijze waarop een HR-instrument effectief kan zijn. Het denken in organisaties als levende systemen biedt een dynamisch perspectief op (re)organiseren en HRM: van instrumenteel naar strategisch.

Naar boven