100 vragen over arbowetgeving

mr.ing. R.O.B. Poort

Omschrijving

In deze handzame uitgave staan de belangrijkste ontwikkelingen rondom de Arbeidsomstandighedenwet op een rijtje. En dan niet aan de hand van ingewikkelde wetteksten of moeilijke toelichtingen, maar in de vorm van veel gestelde vragen vanuit de praktijk met bondige en verhelderende antwoorden.

100 vragen over Arbowetgeving is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk met arbo en veiligheid te maken heeft en snel op de hoogte wil zijn van de ‘ins en outs’ van de Arbeidsomstandighedenwet. Elk cluster van vragen is afgesloten met een rechtelijke uitspraak als voorbeeld uit de praktijk.

Wij vertrouwen erop dat Arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, P&O-adviseurs, ondernemingsraden, VGWM-commissies en managers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in hun werk veel praktisch plezier zullen beleven aan deze uitgave.

Naar boven