Arbeidsrecht voor managers

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

In deze uitgave wordt voor u als manager alle relevante informatie geboden over arbeidsovereenkomst, ontslag, beloning, werk en verlof,
ziekte en arbeidsongeschiktheid. In deze tijden van grote structurele veranderingen in onze maatschappij is het voor elke manager binnen bedrijven en instellingen een vereiste dat hij op de hoogte is van de geldende wet- e regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht. De
basis van alle keuzes en beslissingen die genomen moeten worden rondom de inzet van personeel is immers gestoeld op het arbeidsrecht.

Naar boven