Arbo Pocket Wegwijzer 2018

Editie 2018

mr. H. Koenders

Abonnement voor 2 pockets (Wegwijzer en Wet- en regelgeving)

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan de gezondheid van de werknemers en de organisatie. Met de praktische hulpmiddelen uit deze werkwijzer kunt u meteen aan de slag.

In deze editie komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een uitgebreide toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet.
  • Een overzicht van de belangrijkste gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden en welke oplossingen daar bij horen.
  • Het opzetten van een goed arbomanagementsysteem.
  • Een overzicht van de jurisprudentie met betrekking tot aansprakelijkheid bij ongevallen.
  • De belangrijkste actoren die een rol spelen bij het arbeidsomstandighedenbeleid waaronder, de arbeidsinspectie.

Nieuw in 2018

De nieuwe Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het huidige contract of door een nieuw contract af te sluiten. Contacten die na 1juli 2017 zijn afgesloten moeten direct voldoen aan de wettelijke vereisten.

 

Doelgroep:

Dit boek is een leidraad voor iedereen die binnen een organisatie belast is met de zorg voor arbeidsomstandigheden, zoals het management, de arbocoördinator en de preventiemedewerker.

Naar boven