Bedrijfshulpverlening in de praktijk

De preventiemedewerker aan het werk

De preventiemedewerker aan het werk

mr. H. Koenders, P.J. Diehl

Omschrijving

De preventiemedewerker vervult een belangrijke functie binnen de organisatie.

  • Als centraal aanspreekpunt voor arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.
  • Als vraagbaak voor de andere werknemers en de werkgever en als belangrijkste adviseur op arbogebied voor de werkgever.
  • Als iemand die het voortouw neemt bij de zorg voor de arbeidsomstandigheden.

De serie ‘De preventiemedewerker aan het werk’ verschaft de preventiemedewerker alle praktische informatie die hij nodig heeft om zijn brede taak goed uit te kunnen voeren. In het eerste deel ‘Arbobeleid in de praktijk’ wordt er in gegaan op de belangrijke rol van communicatie in de functie van preventiemedewerkers. In dit deel staat bedrijfshulpverlening centraal.

U krijgt:

  • praktische informatie over de wijze waarop een BHV-beleid opgezet kan worden, de plannen die daarbij een rol spelen en de middelen die noodzakelijk zijn;
  • inzicht in de juiste beoordeling van de situatie in de eigen organisatie;
  • hulp bij het adviezen geven over de opzet of verbetering van de bedrijfshulpverlenings-organisatie.

 

Doelgroep:
Alle preventiemedewerkers in Nederland en professionals die preventie in hun takenpakket hebben. Daarnaast kan het ook dienen als praktische ondersteuning bij cursussen en opleidingen voor preventiemedewerkers.

Achtergrond van de auteur(s):
P.J. Diehl is manager en consultant bij Edux te Breda, examinator/docent aan de PHOV en de Hoge School Brabant.

H. Koenders is publicist arbeidsomstandigheden en docent/examinator bij o.a. de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde.

 

Naar boven