Canon van HRM

Dr. Willem de Lange, mw. Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden, Prof. dr. Peggy De Prins

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Er bestaan canons over de Bijbel, de letterkunde, de beeldende kunst, onze geschiedenis en tegenwoordig ook over de bèta-wetenschappen. Waarom dan niet over Human Resource Management, zo vroeg Willem de Lange zich af. De voormalig hoogleraar HRM en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor HRM ging aan de slag en stelde samen met vakgenoten Beatrice van der Heijden en Peggy De Prins een canon samen waarin de belangrijkste theorieën en concepten over personeelsmanagement en de inrichting van het werk zijn verzameld. Meer dan 900 pagina’s verder was het naslagwerk klaar: Canon van HRM, 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling. Er is aan bijgedragen door ruim zestig auteurs, voornamelijk wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen.

Human Resource Management is een relatief jong vakgebied. 1984 wordt vaak aangehouden als het geboortejaar van personeelsmanagement als zelfstandige wetenschappelijke discipline, omdat in dat jaar twee boeken verschenen die een groot stempel op het vakgebied hebben gedrukt: Managing Human Assets over wat het vakgebied het Harvard Model is gaan noemen, en Strategic Human Resource Management over wat later als het Michigan Model bekend zou staan. Deze boeken bouwen voort op theorieën over de organisatie van arbeid die grotendeels in de jaren zestig en zeventig waren ontstaan. Sinds die tijd is het vakgebied over ‘de mens in de organisatie’ zich altijd blijven ontwikkelen. 

De Lange: “De kernvragen warenWaar komt het HRM-gedachtegoed vandaan? Welke concepten en theorieën liggen eraan ten grondslag? Tegelijk is het vakgebied niet ‘af’. Nieuwe concepten en theorieën komen op, andere raken wellicht in de vergetelheid. Met deze canon wilden Beatrice, Peggy en ik de achtergrond en ook de dynamiek van het vakgebied laten zien. Vandaar de ondertitel: 50 theorieën over een vakgebied in ontwikkeling. 

De Lange, van der Heijden en De Prins kozen de periode rond 1960 als vertrekpunt. Wetenschappers als Simon en Thompson stelden toen de organisatie van arbeid en arbeidsverhoudingen steeds meer centraal in hun onderzoek en bereidden daarmee de weg voor het personeelsmanagement van vandaag. De Lange: “We vinden dat iedereen die zich met dit vakgebied bezighoudt, de relevante achterliggende theorieën zou moeten kennen, om daarmee het vak nog beter te beheersen. Daar horen in een jong vakgebied ook concepten bij die zijn neergedaald in het HRM-denken. Denk aan een model, benaderingswijze of ontwerp. Daarom is dit boek bestemd voor zowel HRM en HRD-professionals als voor docenten en studenten.” 

Vervolgens benaderden de Lange, van der Heijden en De Prins tientallen wetenschappers op universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Voor specifieke expertise vroegen zij daarnaast enkele adviseurs of onderzoekers die buiten de wetenschappelijke wereld actief zijn. Vrijwel iedereen stemde enthousiast toeIn totaal leverden meer dan 60 auteurs hun bijdrage aan de Canon. 

 

Naar boven