De High Performance Organisatie deel 1 - Leiderschap, Strategie, Beleid en Cultuur - Management van leren en veranderen

Inzicht in uw strategische organisatievraagstukken

De High Performance Organisatie

drs. Jan-Dirk den Breejen MSc, CM

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Transformatie naar een toekomstbestendige organisatie door diepgaand inzicht, langetermijnfocus en cocreatie
De 21e eeuw wordt gekenmerkt door de snelheid van veranderingen, nieuwe kansen, toenemende concurrentie en complexe vraagstukken die het businessmodel bedreigen. We implementeren methoden, blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar lossen het vraagstuk niet duurzaam op. In de praktijk blijkt dat het met het implementeren van modieuze managementconcepten zoals agile managen en zelfsturende teams in veel organisaties van kwaad tot erger gaat. De wortel van het kwaad is de menselijke neiging om bij dilemma’s voor de korte termijn en een beperkte scope te kiezen, en de moeite die we hebben om de realiteit onder ogen te zien.

De kracht van inzicht
Om dat te doorbreken en beter samen te werken, zijn er mensen met leiderschap nodig. Mensen die inzicht hebben in de complexiteit van de snel veranderende werkelijkheid en de nieuwe mogelijkheden, zoals Elon Musk. Systeemdenken en cocreatie helpen om gezamenlijk het grote plaatje van de organisatie te zien en problemen en kansen in hun volledige context en samenhang te bekijken.

High Performance Organisatie-scan

 • De High Performance Organisatie-scan is het startpunt voor het ontwikkelen van een scherp inzicht in welke zaken verbeterd moeten worden om met minimale investering het gewenste effect te bewerkstelligen.
 • Met de HPO-scan wordt de organisatie op 140 dimensies objectief vergeleken met andere Nederlandse organisaties.
 • De diagnose van het complexe vraagstuk gebeurt daarna met systeemdenken tijdens een cocreatie-workshop.
 • Vervolgens worden met Design Thinking en de Lean Startup Methode innovatieve oplossingen bedacht en als werk -leertrajecten uitgevoerd.

Deze integrale aanpak is door de auteur sinds de jaren ’90 vanuit zijn ervaring met action learning ontwikkeld en heeft in de afgelopen jaren een hoog rendement opgeleverd. De bedrijfscultuur verandert, de medewerkers worden zelfsturend en de High Performance Organisatie komt in zicht.

Het boek geeft u:

 • een integraal bedrijfskundig- en leiderschapskader voor het vernieuwen van de organisatiestrategie, innovatie van de dienstverlening en het wendbaar en ‘merk-waardig’ maken van de medewerkers en de organisatie.
 • cases van PostNL, de Luchtmobiele Brigade en Coolblue. ‘De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten’
 • enerzijds gaat de auteur ervan uit dat actuele kennis van bedrijfskunde en psychologie een must is en reikt hij u deze aan. Anderzijds geeft hij aan dat modieuze managementconcepten zoals zelfsturende teams,  agile en lean in de praktijk niet geschikt zijn gebleken als standaardaanpak om de kloof tussen ambitie en huidige situatie te dichten.

Heeft u deze organisatie doelstellingen? Bestel dan De High Performance Organisatie: leiderschap, strategie, beleid en cultuur :

 • Competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers om uw organisatiedoelen mee te realiseren. Medewerkers die resultaatgericht samenwerken en innovatie zien als de sleutel tot succes.
 • Prestatiemanagement invoeren of verbeteren. Meetbaar rendement van leren en veranderen en dat op korte termijn.Rendement voor de werknemer én voor de organisatie. Extra winst in geld, in competenties en organisatiecultuur.
 • Organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten veel succesvoller maken door er leeractiviteiten in te integreren. Werkend leren en lerend werken.
 • Medewerkers die hun werk als betaald leren ervaren. Die in teamverband in staat zijn performance gaps in hun eigen organisatie te ontdekken én te dichten.
 • Relaties en communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers verbeteren. Een vitale en ondernemende organisatiecultuur ontwikkelen.
 • Toptalent aantrekken, high potentials ontwikkelen en behouden.

> Doe nu gratis de online HPO-scan

Reviews: 

De inhoud van dit praktische boek stimuleert managers en medewerkers om ruimte te creëren voor zelfsturing en creativiteit. Het maakt aannemelijk dat werkleertrajecten op die wijze opgezet, de doelen, de performance en het concurrentievermogen van de onderneming ondersteunen.
Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, hoogleraar Human Resource Development, Universiteit Twente.

Thomas Regout International B.V. heeft een strategisch veranderingstraject ingezet, dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samenwerken moet ook de cultuur veranderen. Om de aandachtspunten van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan ingezet. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving en geven de accenten weer, waar de organisatie precies moet verbeteren.
Ir. Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V., Maastricht.

Voor de Sint Maartenschool heeft de HPO-scan een goed inzicht gegeven in wat de school nog nodig heeft om een excellente school te kunnen worden. De scan laat de sterke en zwakke punten zien van de organisatie. Geweldig om zo het bewijs te zien dat de familiaire kant van de organisatie in de plus zit en een kracht van de school is. De HPO-scan is een prachtig meetinstrument om de organisatie onder de loep te nemen en de sleutels voor een succesvolle verandering te vinden.
Drs. Dieuwertje van Dalfsen, MT-lid Sint Maartenschool, Bolsward.

Jan-Dirk den Breejen is een ervaren professional. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatiete komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is ‘to the point’. Ik ben zeer tevreden over zijn werk.
Carina Mak-Ianelli, MSc, RC, European Director Talent Management bij Unilever.

Achtergrond Auteur:
Drs. Jan-Dirk den Breejen MBE, CM (1963) is consultant voor strategie & organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen/Schouten Global. Hij doet sinds 2004 wetenschappelijk onderzoek naar succesfactoren voor de High Performance Organisatie (HPO) en een stimulerend leer- en innovatieklimaat.

 

 

 

Naar boven