De praktijk van strategisch personeelsmanagement

dr. L.H. Hoeksema, drs. P.L.R.M. van Hooft, ir. C.P.M. Kouwenhoven

Profiteer van deze actieprijs t/m 31-12-2016

Docentexemplaar

Bestel

Omschrijving

Inhoud

Er is niets zo praktisch als een goede theorie” zei Kurt Lewin al lang geleden. “De Praktijk van Strategisch Personeelsmanagement” is inmiddels een vaste waarde voor iedereen die op zoek is naar maatwerkoplossingen voor de personele vraagstukken van de eigen organisatie. De auteurs hebben een denklijn en werkwijze ontwikkeld die u op weg helpen naar een HRM dat strategisch is verankerd en bijdraagt aan het resultaat van de organisatie. De beschreven werkwijze is in de praktijk ontwikkeld. Het behelst een stappenplan met een systematische uitwerking van de inhoud en werkwijze per stap. De auteurs staan uitgebreid stil bij de voetangels en klemmen die u kunt ontmoeten en geven richtingen aan voor oplossingen. Praktijkervaringen en voorbeelden zijn verwerkt in de vele situaties die de auteurs beschrijven.

In deze derde druk zijn technologie en de werkterreinen van HRM met elkaar verbonden. Hetzelfde geldt voor de organisatie van de personele functie en de daarmee samenhangende competenties. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en de toenemende mogelijkheden voor “evidence based” personeelsmanagement. Tenslotte biedt de derde druk meer mogelijkheden te “spelen” met de aanpak. Dit laatste is nodig omdat – mede dankzij de eerdere drukken van dit boek – in veel meer organisaties sprake is van een reeds bestaande praktijk van strategisch HRM.

Achtergronden auteurs:

Ir. C.P.M. (Kees) Kouwenhoven is zelfstandig ondernemer. Hij adviseert op het terrein van arbeidsvreugde, strategisch personeelsmanagement, werken als een pelgrim en diepgaand leren.
Drs. P.L.R.M. (Paul) van Hooft was meer dan 16 jaar verbonden aan PWC, waar hij verantwoordelijk was voor het advieswerk op het gebied van HRM, kwaliteitszorg en cultuurverandering. Hij is op dit moment zelfstandig gevestigd als managementcoach. Ook helpt hij opdrachtgevers en bouwbedrijven bij het versterken van de samenwerking bij grote infrastructurele projecten.
Dr. L.H. (Ludwig) Hoeksema is organisatiepsycholoog en directeur bij Berenschot. Hij adviseert op het gebied van strategierealisatie, leiderschap, HRM en duurzaamheid. Daarnaast is hij kerndocent van de Executive Master Management Consulting van de Vrije Universiteit.

Naar boven