De werknemer als ouder

Een overzicht van beschermende maatregelen en verlofregelingen

mr.dr. J. van Drongelen

Omschrijving

Het is zeker niet eenvoudig om ouderschap en werk te combineren. Om daaraan tegemoet te komen, zijn er verschillende verlofvormen in het leven geroepen,  zoals het ouderschapsverlof, het calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof, om bijvoorbeeld een ziek kind te verzorgen, en het kort- en langdurend zorgverlof. In aanvulling op het ouderschapsverlof wordt vaak gebruik gemaakt van een andere voorziening die de wetgever in het leven heeft geroepen, namelijk de mogelijkheid om de arbeidsduur aan te passen. Met het voorliggende boek wordt inzicht gegeven in de verschillende beschermende maatregelen en verlofvormen.

Naar boven